Hur ska vi konsumera?

Papperslösa migranter från Nordafrika får arbeta på tomatplantager i Spanien. Mobiltelefoner och datorer innehåller mineraler som orsakar konflikter i bl.a. östra Kongo. Svenska klädföretag betalar slavlöner till de som syr kläderna i bl.a. Kambodja. Ytterst lite av det som vi idag konsumerar i Sverige har kommit till under förhållanden som vi inte skulle godkänna här hemma. Därför finns det heller ingen anledning att godta att produkter tillverkas och råvaror utvinns under vidriga former någon annanstans.

Den svenska industrin finns utomlands

Vi svenskar tror ofta att Sverige numera är ett tjänstesamhälle. Det är både sant och falskt. Det är ganska få svenskar som idag arbetar inom tillverkningsindustrin. Många är istället olika typer av tjänstemän, arbetar inom handeln eller liknande. Men de svenska industriföretagen står fortfarande för den största delen av tillväxten. Hur kan det komma sig?

Svenska företag har idag en stor del av sin tillverkning utomlands. Sedan Kina öppnades för omvärlden har det blivit hela världens verkstad, och på ungefär 30 år har det uppstått en medelklass som inte fanns där innan. Städerna har vuxit på ett sätt som saknar motstycke i historien, och Kinas ekonomi kommer att gå om den amerikanska när som helst.

Men tillväxten har lett till en löneökning, vilket gjort att allt fler företag flyttar sin tillverkning till andra länder, som Vietnam och Kambodja. Där är levnadsstandarden, och därmed lönerna, lägre. Faktum är att lönerna är så låga att det knappt går att leva på dem, och någon höjning av levnadsstandarden är inte i sikte för de som arbetar i fabrikerna.

Man kan tycka vad man vill om industrialismen och dess konsekvenser, men man kan inte bortse från att den har höjt levnadsstandarden för miljoner människor i västvärlden. När tillverkningen flyttas till diktaturer kan arbetarna inte strejka eller förhandla för att få högre löner, och det är ytterst tveksamt om den här typen av ”industrialism 2.0” någonsin kommer att leda till höjd levnadsstandard för de som syr våra kläder.

Det finns dock saker som man som konsument kan göra, och det är de sakerna som vi kommer att tipsa om på denna sida.