Artiklar om "Rättvisa"

Ökad jämlikhet för klimatets skull

Att jämlikheten borde öka är en självklart på alla tänkbara punkter – speciellt när det kommer till den stora klimatutmaningen vi nu står inför. Klass och kön, norr eller söder om ekvatorn – det spelar ingen roll då alla sitter i samma båt. När det kommer till vår miljö och vår planet så sitter vi människor verkligen i samma båt och måste komma på ett bra sätt så vi kan ro framåt mot bättre och […]

Rättvisare liv

Många orättvisor i vårt samhälle är vi medvetna om och blir ständigt påminda om dessa på olika sätt. Bostadslösa, fattiga, utsatta djur, miljöförstöring, listan kan göras lång. Något vi dock glömmer är vår egen del i dessa orättvisor. Bland annat skadar vår konsumtion både för samhällets uppbyggnad och påverkar inte minst miljön. Vi köper saker utan att reflektera över vårt behov av dessa saker, lika som vi inte reflekterar över dess uppkomst och tillverkning. Steget […]