Grönare flyg i Sverige

Att resa är inte speciellt miljövänligt, och särskilt inte med flyg. Men i framtiden skulle Sverige kunna bli först med att börja flyga fossilfritt, vilket skulle göra resandet mycket grönare.

327302-private-jet-aircraft

Vi har tidigare skrivit om att man ibland vill unna sig en resa eller kanske helt enkelt måste resa någonstans och att det då finns gröna alternativ. Man kan till exempel ta tåget till många ställen runt om i landet och det är faktiskt inte alls speciellt dåligt för miljön. Men om man någon gång vill åka utomlands är det i princip omöjligt att komma dit utan att ta flyget. Vårt flygande är en utav de största miljöbovarna som vi har. Det kan dock inom snar framtid bli lite grönare att ta flyget.

Flyga fossilfritt

I Aftonbladet skriver man nämligen att Sverige skulle kunna bli första landet i världen att börja flyga fossilfritt. Flyget måste på något sätt minska sina utsläpp men många vill inte att man ska sluta flyga och flyga mindre, utan de ser hellre att vi satsar på att göra flygtrafiken mer miljövänlig. Om vi skulle använda biobränsle och bara flyga med moderna flygplan skulle vi kunna halvera flygets utsläpp av fossilt koldioxid på bara ett decennium. Om Sverige var först med detta, vilket vi skulle kunna vara, skulle vi bli ett föregångsland i världen. För att Sverige skulle bli först med dessa gröna flygningar skulle vi dock behöva vidta ett antal åtgärder. Enligt de som skrivit artikeln skulle vi behöva ha en nationell målsättning för att främja investeringar och utvecklingen av ett miljövänligare flyg i Sverige. Vi skulle exempelvis kunna bygga produktionsanläggningar för att ta tillvara på restprodukter från skogsindustrin, men detta skulle självklart kräva miljoninvesteringar och ett stort engagemang.

Skapa ett utsläppstak

Något annat vi skulle behöva göra för att skapa ett grönare flyg i Sverige är att ha ett utsläppstak för statens egna flygresor. Den offentliga sektorn är nämligen Sveriges största köpare av inrikesflyg. Skulle man sätta ett utsläppstak för statens flygresor skulle det kunna stimulera en utveckling av ett grönare flyg och stärka efterfrågan på biobränsle.