Ökad jämlikhet för klimatets skull

Att jämlikheten borde öka är en självklart på alla tänkbara punkter – speciellt när det kommer till den stora klimatutmaningen vi nu står inför. Klass och kön, norr eller söder om ekvatorn – det spelar ingen roll då alla sitter i samma båt.

1183702-climate-controlNär det kommer till vår miljö och vår planet så sitter vi människor verkligen i samma båt och måste komma på ett bra sätt så vi kan ro framåt mot bättre och mer stabila tider. För tittar man lite snabbt på hur världen ser ut är det inte konstigt om man börjar få lite orostankar. Vi har tidigare skrivit om konsumtion, att vi bör bli bättre på att planera våra köp och handla mer medvetet. Detta skulle skapa en stor skillnad i hur världen mår. Men det är även viktigt att tänka på våra levnadsförhållanden och hur olika det ser ut i olika delar av världen.

Jämnare fördelning krävs

I en mycket bra artikel från Expressen går det att läsa att för att vi ska lyckas med att få till en klimatförändring åt det positiva hållet är det viktigt att de som sitter på de största miljöutrymmet även gör de mesta av eftergifterna, alltså att västvärlden måste tänka till när det kommer till sin konsumtion.

Fördelningen av förmögenheter blir allt mer orimlig i världen. I världen äger 85 personer mer än halva mänskligheten, 3,5 miljarder människor. Även i Sverige blir fördelningen allt mer orimlig. Det kräver att de som i dag förbrukar det största miljöutrymmet måste ändra sin livsstil mest. Klimatfrågan är därmed också en fråga om klass och kön. Alternativet är att de rikaste fortsätter flyga och konsumera miljöutrymme i kraft av sin ekonomiska styrka medan andra får ännu mindre del av utrymmet. Det är knappast en hållbar lösning.