Pendla för miljön

Varje gång vi åker kollektivt borde vi ge oss själva en liten klapp på axeln. För vi gör något bra – vi tänker på miljön. Nu kanske de flesta inte ens reflekterar att vad de gör är något bra. Men det är det. Dock finns det mycket kvar att göra innan exempelvis kollektivtrafiken i Stockholms län är perfekt. Gärna ska det vara gratis och alltid komma i tid. Men, då vi människor inte är perfekta, är det svårt att begära det av något annat också. Men, visst, trafiknätet borde bli bättre. Och med allt byggande för en bättre miljö krävs det även att vi tar hänsyn till omgivning och mark vid sprängning och mätningar. Att jobba med bra verktyg och kompetent personal alla led är minst lika viktigt som att välja pendeln framför bilen.

Bygg ut och bli bättre

Det byggs hela tiden. Vart vi än vänder huvudet så är chansen stor att där det förut stod ett träd står det nu en lyftkran. Lyftkranarna kommer snart vara en lika stor del som Stockholms befolkning. Skulle smidigheten vara större och det gick enklare och var mer pålitligt att åka tunnelbana och tåg skulle även fler lämna bilen hemma – samt även betala för sina resor.  Nu är restiden 6,4 arbetsveckor om året. I framtiden hoppas vi den kommer vara mindre.

Fördelar med att pendla

  • Miljöaspekten
  • Tid till att jobba
  • Vakna till
  • Billigare
  • Ta en öl efter jobbet
  • Blir mer spontan i sina planer för kvällen.